Groepspraktijk

De spreekbuis
psychologie

Lien en Laure zijn klinisch psycholoog met specialisatie kinderen en jongeren.  De beleving van het kind / de jongere staat centraal, waarbij ik verder probeer in te gaan op de onderliggende emoties die in verband staan met de hulpvragen.

Beernem 

Lien Caudron

 • Kinderen
 • Jongeren

  Beernem

  Laure

  • Kinderen
  • Volwassenen

  Werkwijze

   Eerst vindt er een verkennend gesprek plaats waarin ouders en het kind / de jongere de kans krijgen hun bezorgdheden en wensen te uiten. Ook wat er goed gaat en wat de sterktes zijn van de kinderen – jongeren vind ik heel belangrijk. Daarna worden er enkele sessies ingepland met de kinderen / jongeren zelf. Hierin wordt er dieper ingegaan op de moeilijkheden, de emoties, wensen en verlangens, … 

  Kinderen en jongeren kunnen druk of spanningen ervaren omdat ze aan bepaalde verwachtingen (op school of thuis) niet voldoen: lichamelijke klachten zoals buikpijn, of geen zin hebben in school, huilen, minder goed slapen/eten etc…. zijn signalen dat een kind of jongere zich niet goed voelt. 

  De klachten bij volwassenen tonen zich meestal op een andere manier: klachten van burn-out, relatieproblemen, depressieve klachten of psychosomatische problemen geven aan dat er iets niet in orde is. Bij volwassenen gaan we op zoek naar bepaalde patronen die terugkeren. 

   

  U kan bij ons terecht voor:

  • Individuele psychotherapie /speltherapie kinderen /jongeren), ouders (met opvoedingsvragen) 
  • Individuele psychotherapie (gesprekstherapie) volwassene
  • Psychodiagnostiek (cognitief functioneren en aandacht-en concentratie

  kijk naar de toekomst
  zeg hallo!

  Praktijk Beernem

  Praktijk Eeklo